Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

การเรียนรู้ผ่านศิลปะ ดนตรี


   รายละเอียด


     

นายวรวิทย์ กิตติวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม การเรียนรู้ผ่านศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวงโยธวาทิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2018-06-09 17:40:10