• หน้าแรกเว็บไซต์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แกลลอรี่ภาพกิจกรรม
 • Youtube กิจกรรมโรงเรียน
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • แนะนำผู้บริหาร
 • ติตต่อเรา


 • หน้าแรกเว็บไซต์
  ประวัติโรงเรียน
  สัญญลักษณ์, ปรัชญา,คำขวัญสี
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
  แนะนำผู้บริหาร
  แผนผังโรงเรียน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  แกลลอรี่ภาพกิจกรรม
  เอกสารดาวน์โหลด
  Youtube กิจกรรมโรงเรียน
  บรรยากาศภายในโรงเรียน
  ติตต่อเรา
   
   
  ประกันคุณภาพภายใน
  (ขั้นพื้นฐาน)
   

  ระบบนิเทศ
  ภายใน
   

  ระบบห้องเรียน
  ออนไลน์
   

  มุมเกียรติยศ
   

  รายชื่อนักเรียน  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
   
  บรรยากาศภายในโรงเรียน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)


  ข้อมูลทั่วไป

             1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ตั้ง ถนนหน้าสนามกีฬา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053–717788 โทรสาร 053– 718484
             1.2 E-Mail crpaoschool@windowslive.com Website www.crpao.ac.th สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
             1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6


  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
             2.1 นางอนุรักษ์ บุตรสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศม. สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน
             2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา - คน
             2.3 ประวัติของสถานศึกษา


   
   
   
   

  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนหน้าสนามกีฬา ตำบลรอบเวียง อำเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทร 0-5371-7788 โทรสาร 0-5371-8484
  ความละเอียดที่เหมาะสมในการเข้าชมเว็บไซต์ 1024 x 768 pixel
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ นายชัชพลวานิช เพชรดง

  Copyright © 2012 All rights reserved.