• หน้าแรกเว็บไซต์
 • Youtube กิจกรรมโรงเรียน
 • แนะนำผู้บริหาร
 • ติตต่อเรา


 • หน้าแรกเว็บไซต์
  ประวัติโรงเรียน
  สัญญลักษณ์, ปรัชญา,คำขวัญสี
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
  แนะนำผู้บริหาร
  แผนผังโรงเรียน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  แกลลอรี่ภาพกิจกรรม
  เอกสารดาวน์โหลด
  Youtube กิจกรรมโรงเรียน
  บรรยากาศภายในโรงเรียน
  ติตต่อเรา
   
   
  ประกันคุณภาพภายใน
  (ขั้นพื้นฐาน)
   

  ระบบนิเทศ
  ภายใน
   

  ระบบห้องเรียน
  ออนไลน์
   

  มุมเกียรติยศ
   

   
  บรรยากาศภายในโรงเรียน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)


  ข้อมูลทั่วไป

             1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ตั้ง ถนนหน้าสนามกีฬา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053–717788 โทรสาร 053– 718484
             1.2 E-Mail crpaoschool@windowslive.com Website www.crpao.ac.th สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
             1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6


  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
             2.1 นางอนุรักษ์ บุตรสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศม. สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน
             2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา - คน
             2.3 ประวัติของสถานศึกษา


   
   
   
   

  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนหน้าสนามกีฬา ตำบลรอบเวียง อำเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทร 0-5371-7788 โทรสาร 0-5371-8484
  ความละเอียดที่เหมาะสมในการเข้าชมเว็บไซต์ 1024 x 768 pixel
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ นายชัชพลวานิช เพชรดง

  Copyright © 2012 All rights reserved.