contact us

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ

Address

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวีดเชียงราย
ถนนหน้าสนามกีฬา ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000

โทร : 0-5371-7788

E-Mail : crpao2016@gmail.com